Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi

Zespół

Partnerzy:

Adwokat Joanna Dowgwiłłowicz

Adwokat Joanna Dowgwiłłowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczęszczała także na Studia Podyplomowe Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Olsztynie i z wynikiem bardzo dobrym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, odszkodowawczym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe skutkuje jej wysoką efektywnością. Jest adwokatem, o którym śmiało można powiedzieć, iż daje swoim Klientom gwarancję rzetelności i pewności prowadzenia na najwyższym poziomie spraw jej powierzonych.
Zawsze otwarta, jednak na sali sądowej czy podczas negocjacji skutecznie walczy o dobro sprawy swoich Klientów. Prowadzi także negocjacje między przedsiębiorcami jak również mediacje osób fizycznych.
Jako patron przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata młode pokolenia prawników.
Języki: angielski.

Adwokat Marek Gawryluk

Adwokat Marek Gawryluk

Adwokat Marek Gawryluk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również kierunek stosunki międzynarodowe na tym samym Uniwersytecie. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Olsztynie i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata. Aktywny działacz Adwokatury - wybrany na Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Autor książki: Prawo o adwokaturze - Komentarz (Wydawnictwo: LexisNexis ISBN: 978-83-7806-449-7).
Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Posiada także bogate doświadczenie w innych dziedzinach prawa. Bierze udział w zawodowych postępowaniach dyscyplinarnych. Do swej pracy pochodzi profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem. Do jego atrybutów należy niewątpliwie wysoko rozwinięta intuicja prawnicza. Cechuje go rzetelność, sumienność i terminowość.  Jako patron przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata młode pokolenia prawników.
Języki: angielski.

Adwokat Krzysztof Parciak

Adwokat Krzysztof Parciak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Olsztynie i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, administracyjnym oraz w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Posiada również bogate doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych, postępowania rejestrowego, prawa pracy, prawa podatkowego. Brał udział w wielu negocjacjach w zakresie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w sprawach nieruchomości, obsługiwał procedurę tworzenia wielu spółek.
Zdobyte doświadczenie zawodowe, zarówno w obsłudze przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, pozwala mu kompleksowo spojrzeć na problem prawny oraz biznesowy każdego Klienta i doradzić najlepsze rozwiązanie. Jako patron przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata młode pokolenia prawników.
Języki: niemiecki, angielski.