Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi

Kontakt

J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy
Adwokacka Spółka Partnerska
e-mail: sekretariat@adwokaci-spolka.pl

Adwokat Joanna Dowgwiłłowicz
tel. 601 253 364
e-mail: joanna.dowgwillowicz@adwokaci-spolka.pl

Adwokat Marek Gawryluk
tel. 606 763 487
e-mail: marek.gawryluk@adwokaci-spolka.pl

Adwokat Krzysztof Parciak
e-mail: krzysztof.parciak@adwokaci-spolka.pl

Siedziba w Warszawie:

ul. W. Górskiego 6/14
00-033 Warszawa
tel. 22 243 57 16
fax 22 243 57 15

Oddział w Olsztynie:

ul. Stare Miasto 26/27 lok. 3
10-026 Olsztyn
tel. / fax 89 535 04 40

Dane rejestrowe:
J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000321597, NIP: 739-372-43-64, REGON: 280358701