Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi

Usługi

Kancelaria J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska zapewnia kompleksową pomoc i profesjonalne doradztwo prawne Klientom indywidualnym, biznesowym i instytucjonalnym. Pomoc ta udzielana jest zarówno doraźnie, jednorazowo jak również w ramach stałej obsługi prawnej. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje szeroki wachlarz wielu dziedzin prawa (szczegóły w tym przedmiocie odnajdą Państwo w zakładce „Usługi”).

Kancelaria do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, w sposób szczególny dba o kontakt z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych spraw i stopniu ich wykonania, ściśle współpracując w celu wypracowania rozwiązań odpowiadających ich oczekiwaniom. Kierując się zamierzonym przez Klientów celem, na wstępie zawsze informujemy o możliwych rozwiązaniach, zagrożeniach, jak i ryzyku. Jesteśmy kreatywni i otwarci na każde wyzwania. Dobro Klientów jest dla nas sprawą nadrzędną. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie powierzone nam sprawy będą prowadzone z pełnym zaangażowaniem, sumiennością i solidnością.

Zapraszamy do współpracy.

W zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wchodzą następujące czynności:

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed wszelkimi urzędami i jednostkami administracji publicznej
 • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowanie projektów umów i pism procesowych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przeprowadzanie analizy stanu prawego nieruchomości
 • windykacja należności

Obszary praktyki:

 • Prawo cywilne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym, zobowiązania umowne, sprawy spadkowe, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności, obrót nieruchomościami, postępowanie wieczystoksięgowe, ochrona prawa własności, ochrona dóbr osobistych, sprawy związane z zasiedzeniem, służebnością przesyłu)
 • Prawo rodzinne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem rodzinnym, rozwody i separacje, sprawy alimentacyjne, podział majątku wspólnego, ustalanie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalanie ojcostwa/macierzyństwa)
 • Prawo karne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem karnym oraz reprezentacja w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, dochodzenie odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania)
 • Prawo gospodarcze, handlowe i prawo spółek (kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i prawa spółek, stała obsługa prawna przedsiębiorców, rejestracja spółek, udział w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z prawem gospodarczym lub handlowym, windykacja należności)
 • Prawo administracyjne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem administracyjnym, sprawy z zakresu prawa nieruchomości, reprezentowanie przed organami i sądami administracyjnymi, przygotowywanie skarg i odwołań od decyzji organów administracji)
 • Prawo pracy (kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, mobbing, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, opracowywanie regulaminów pracy, zwolnienia grupowe)